Unia Europejska
Leader
ZPT
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. „Utworzenie szkoły tańca Cheerleaders Academy All Stars", mająca na celu powstanie szkoły tańca Cheerleaders Academy All Stars do końca 2017 roku, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ukryj

Twisters Ice

Grupa turniejowa Level 2   kategoria wiekowa 7-13 lat

Najchętniej każdą chwilę spędziliby na sali z zapałem trenując stunty czy piramidy, Tymczasem muszą wystarczyć im treningi dwa razy w tygodniu po dwie godziny.

W każdy piątek pracują nad poprawą swoich umiejętności akrobatycznych, gdyż cheerleading wymaga ogromnej sprawności.

Najwytrwalsi i najsprawniejsi mają szansę zasilić szeregi Twisters All Stars.

Występujemy na turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Aktualnie jesteśmy trzykrotnymi Mistrzami Polski Cheerleaders w kategorii zespołów Cheer Coed.

Zajęcia: poniedziałek i środa godz: 16:00-17.30 akrobatyka wg grafiku