Unia Europejska
Leader
ZPT
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. „Utworzenie szkoły tańca Cheerleaders Academy All Stars", mająca na celu powstanie szkoły tańca Cheerleaders Academy All Stars do końca 2017 roku, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ukryj

Twisters All Stars

Grupa turniejowa Level 3 kategoria wiekowa 7-13 lat

Zajęcia choreografii, podnoszeń tzw. stuntów oraz piramid, odbywają się dwa razy w tygodniu. Podczas tych zajęć trenujemy siłę, wytrzymałość i gibkość.

Dodatkowo raz w tygodniu mamy zajęcia z akrobatyki. Ciężko pracujemy ale też świetnie się bawimy, bo cheer to całe nasze życie.

Występujemy na turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Aktualnie jesteśmy trzykrotnymi Mistrzyniami Polski Cheerleaders w kategorii zespołów Cheer All Girl.

Zajęcia: poniedziałek i środa godz: 17.30-19.00 akrobatyka wg grafiku